+38 066 218 54 34; +38 098 023 37 71info@lepta.ks.ua

Вiдзнака для “Лепти” вiд посольства США

Главная / Новости / Вiдзнака для “Лепти” вiд посольства США

11118381556_32a901107d_hПро ка­ховсь­ку «Леп­ту» зна­ють в аме­ри­кансь­ко­му посольстві

Наприкінці лис­то­па­ду ди­рек­тор Ка­ховсь­ко­го благодійного фон­ду «Леп­та» Світлана Бже­зиць­ка бу­ла за­про­ше­на до По­сольст­ва США в Україні ста­ти учас­ни­цею фо­ру­му «Во­лон­тер­ст­во та громадські служ­би в Україні». В ході фо­ру­му про­во­ди­ли­ся лекція фахівця у спра­вах суспільної активності гро­ма­дян, зок­ре­ма, молоді Річарда Гаррілла, відкрита дискусія у супроводі син­х­рон­но­го пе­ре­кла­ду та церемонія на­го­род­жен­ня переможців фо­то­кон­кур­су «Во­лон­тер­ст­во і громадські служ­би в Україні». Приємно, що й фо­то про ро­бо­ту ка­хов­чан-волонтерів БФ «Леп­та», яких на форумі уо­соб­лю­ва­ла С.Бже­зиць­ка, се­ред  222-х надісланих зі всієї України світлин, ду­же спо­до­ба­ли­ся чле­нам журі й бу­ли відзначені організаторами фо­ру­му за­охо­чу­валь­ним при­зом та дип­ло­мом, який вру­чив Світлані Сергіївні по­сол США Джеф­фри Р. Пай­ет.

На на­ших світлинах зображені перші кро­ки ка­ховсь­ких мо­ло­дих волонтерів, які під час літніх канікул ба­жа­ли по­пра­цю­ва­ти для до­по­мо­ги ближньо­му. Дівчатка та па­руб­ки – вихованці  ди­тя­чо­го пра­во­слав­но­го клу­бу « Ве­сел­ка»  до­став­ля­ли овочі в ро­ди­ни ма­ло­заб ез­пе­че­них та багатодітних гро­ма­дян м. Ка­хов­ка. На іншій світлині – наші привітання підопічних Ка­ховсь­ко­го геріатричного пансіонату з Різдвом.